Akvarel Tulipaní

Jaro 2020 až součastnost

"Ženu a květinu spojují vlastnosti, jako křehkost, pomíjivost, krása, něha a citlivost. Když ji utrhneš a vezmeš si ji domů, budˇ postupně uschne a zahyne, nebo zapustí kořeny a získáš ji na delší dobu."

Moje první akvarely vznikaly na jaře 2020. Používám při jejich vytváření také uhel, kterým zachycuji základní rysy kresby. Tato technika kresby je pro mě nová, tedy si naplno užívám její možnosti rozpíjení, lehkosti, průhlednosti. 

Některé vzniklé práce z tohoto cyklu jsou nyní ilustracemi ke knížce Výběr z poezie z básnických celkov Omara Chamjjáma - Túžba je vták. 
 
Na podzim jsem pak navázala cyklem Slečny muchomůrky. Jde o jemné zachycení baletky houbičky Muchomůrky v běžných činnostech jejího dne. Vzniklé akvarely byly použity jako ilustrace pro autorský kalendář 2021.