Malba je cesta se štětcem v ruce.
Každý den.

Kyjovská rodačka nyní žijící a tvořící v Brně. Po polygrafické střední škole vystudovala v létech 2009 - 2012 Katedru malby, na fakultě umění Ostravské Univerzity. Její cesta k malířství ale nastala mnohem dříve. V 17 letech vytvořila svůj první olej na plátně, což byl velmi silný životní impulz, vnímání světa v jiné perspektivě. Od té doby se věnuje malbě. Ráda experimentuje s formou i kombinací technik. Každý cyklus (zpravidla čtvrtletní) otevírá a završuje tyto variace technik i rozličnost témat. Nebrání se tvorbě na zakázku, která ale bude vždy nést prvky originality a její autorské tvorby.

Má ráda víno, neb pochází z vinařské rodiny (Vinařství Čmelík z Kyjova, které vede její otec). Nelze nezmínit také fakt, že strýc Marie, Petr Čmelík maloval portréty a akty svérázného expresivního stylu a stal se uznávaným a hodnoceným malířem nejen v Kyjově. V tvorbě Marie Čmelíkové, ačkoli jde svou vlastní cestou, lze vypozorovat vliv jejího strýce.

V současné době můžeme v její tvorbě pozorovat dvě hlavní linie témat a přístupu. První je zaměřen na nahou ženu a její propojení s květinou-přírodou, tvořen především technikou akvarel s uhlem na papíře. Druhý je zcela odlišný, zaměřený na téma krajinomalby v podobném stylu expresionismu Vincenta van Gogha. Marie tyto krajiny, malované také na zakázku, tvoří jak technikou akvarelu na papíře, tak olejomalbou na plátna různé velikosti.